Podręczniki on-line

Zapraszamy do korzystania z bazy ibuk.pl. W ofercie znajduje się około 900 tytułów książek i czasopism. Aby uzyskać dostęp do bazy, prosimy o wysłanie emaila z podaniem imienia, nazwiska i nr indeksu na adres: biblioteka@ahe.lodz.pl Dostęp indywidualny można także otrzymać do baz EBSCO (baza anglojęzyczna - tysiące tytułów czasopism)